Medarbetare

Vi är PelEnergy

Försäljning & administration

Thomas Gustafsson

CTO | Försäljning

Erik Jansson

Account Executive

Tiina Härmälä

Ekonomi

Drift

Edwin Sköldestig

Operativ chef

Mattias Bäckström

Driftansvarig Pelletspannor

Stefan Nyberg

Pelletstransporter

Johnny Rydalm

Verkstad

Rulla till toppen